Notícies

Assemblea general

A l’assemblea general del dia 2 d’octubre de 2009 s’aprova la nova junta directiva, que ja es pot consultar a la secció equip.